over Artstude

ART+ stude= kunst+studie? Een doorlopend proces van groei.

Een studio of kamer waar hedendaagse kunst wordt getoond, gemaakt en gestimuleerd. Tevens staat Artstude temidden van de samenleving. Een plek waar de mens dicht naar kunst getrokken wordt.  Geïnspireerd en geconfronteerd wordt met creativiteit. Daar waar de mens uitgedaagd wordt om te komen tot volle potentie.

Ik ben Margreet Ledelay founder van Artstude. Afgestudeerd aan de Willem de Kooning academie als docent beeldende vorming, tevens afgestudeerd aan de Gereformeerde Hogeschool als jeugdwelzijnswerker.  Tevens gediplomeerd agogisch werker. Ik inspireer graag mensen met mijn kunst en gebruik kunst in de vorm van educatie, workshops, trainingen en creatieve therapie. Zelf ontwerp en creëer ik ook graag autonome of toegepaste kunst in mijn eigen keramiekstudio.

Daarnaast hebben we een Creative community met meerder kunstenaars. Zij zijn als zelfstandig ondernemer zijn ze verbonden aan Artstude. Gezien de enorme uitbreiding in de nabije toekomst komen we graag in contact met meerdere creatieve therapeuten.bloei en groei met Artstude

Mijn motto voor het leven is:

Wat in mensen/kinderen is gelegd tot volle bloei laten komen. Dat ieders leven tot doel komt, tot vrede en vreugde van hun Bestemming, henzelf, hun familie en vrienden en de samenleving.  Mensen met scheppende kracht zien- opbouwen- inzetten- zet alles in beweging & bloei.

%d bloggers liken dit: